Videa

1. Představení
2. Příprava pracovního místa
3. Opracování skluznice na nových lyžích
4. Opracování hrany ze strany skluznice
5. Broušení hrany z boku
6. Finishing hrany